Kariera

Dołącz do nas

Dołącz do zespołu Good Food

Jeśli jesteś zainteresowany karierą w Good Food, swoją kandydaturę możesz wysłać do nas mailem. Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail praca@goodfood.pl  w temacie umieszczając nazwę stanowiska.

W celu umożliwienia rekrutacji kandydat na podaniu powinien zamieścić oświadczenie o treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Good Food Products S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Informujemy, iż administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest Good Food Products S.A., a kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: iod@goodfood.pl

Ponadto, informujemy, że:

– dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko na podstawie obowiązujących przepisów i wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

– dane osobowe będą przetwarzane w okresie do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

– kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

– w  zakresie, w jakim Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

– przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

– decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będę przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na wybrane aplikacje.