ПОЛІТИКА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ

Якщо у вас є знання або інформація, отримані в контексті роботи, виконаної для Good Food Products sp. z o.o. , тобто будучі особою, яка працює зараз або в минулому (або була кандидатом на посаду, коли знання/інформація про порушення були отримані в процесі рекрутації) або іншим суб’єктом, зазначеним в  «**Політиці щодо повідомлення про порушення законодавства та захисту інформаторів» (завантажити нижче) щодо обґрунтованої підозри у порушенні в області, зазначеній у документі «Предметний обсяг повідомлення про порушення» (завантажити нижче), ви можете повідомити про цей факт за допомогою конфіденційної форми нижче, а також усно безпосередньо осіб, призначених для отримання повідомлень про порушення (наприклад, Президент правління або Директор відділу кадрів Good Food Products sp.z o.o.).

Товариство забезпечує конфіденційність особи, яка повідомляє про порушення, а також перевірку повідомлення та здійснення подальших дій відповідно до положень документу «**Політика щодо повідомлення про порушення законодавства та захисту інформаторів».