Polityka zgłaszania naruszeń

W przypadku posiadania przez Panią/Pana wiedzy lub informacji uzyskanych w kontekście z wykonywaną dla Good Food Products sp. z o.o. pracą tj. będąc osobą pracującą obecnie lub w przeszłości (lub będąc kandydatem do pracy, gdy wiedza/informacja o naruszeniu uzyskana została w toku procesu rekrutacji) lub innym podmiotem wskazanym w „**Polityce zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów” (do pobrania poniżej) dotyczącej uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia dziedzin wskazanych w dokumencie „Zakres przedmiotowy zgłaszania naruszeń” (do pobrania poniżej) może Pani/Pan zgłosić ten fakt korzystając z poniższego poufnego formularza, jak również ustnie bezpośrednio do osób wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń (tj. Prezesa Zarządy lub Dyrektora Działu Personalnego Good Food Products sp. z o.o.).

Spółka zapewnia poufność osoby zgłaszającej naruszenie, a także weryfikację zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zgodnie z postanowieniami dokumentu „**Polityka zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów”.