Polityka zgłaszania naruszeń

W przypadku posiadania przez Panią/Pana wiedzy lub informacji uzyskanych w kontekście z wykonywaną dla Good Food Products S.A. pracą tj. będąc osobą pracującą obecnie lub w przeszłości (lub będąc kandydatem do pracy, gdy wiedza/informacja o naruszeniu uzyskana została w toku procesu rekrutacji) lub innym podmiotem wskazanym w „**Polityce zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów” (do pobrania poniżej) dotyczącej uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia dziedzin wskazanych w dokumencie „Zakres przedmiotowy zgłaszania naruszeń” (do pobrania poniżej) może Pani/Pan zgłosić ten fakt korzystając z poniższego poufnego formularza, jak również ustnie bezpośrednio do osób wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń (tj. Prezesa Zarządu lub Dyrektora Działu Personalnego Good Food Products S.A.).

Spółka zapewnia poufność osoby zgłaszającej naruszenie, a także weryfikację zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zgodnie z postanowieniami dokumentu „**Polityka zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów”.